outlook 2010接收QQ邮件邮箱设置图解教程

来源:互联网 时间:2016-01-03

设置 outlook 2010 传送接收QQ 邮箱的邮件,这个需要选在QQ邮箱服务器上面把邮箱的POP3等都需要开启,如开启了,就不行这个操作直接进入下一步

outlook 2010 设置邮箱 outlook2010 设置传送接收QQ邮箱

打开 outlook 2010

 


点击 "文件"

 


点击 "账户设置" 下面的 "账户设置"

 

Top